Stylegent

גלריה

1 / 4

צבע את זה

גבעת העכביש1. צבע דלעות עם שתי שכבות צבע לטקס.2. עבור רשת: השתמש במכחול דק וצבע מנוגד כדי לעקוב אחר חריצים בצורת דלעת ויוצרים קווים אורכיים סביב הדלעת. עקוב עם קווים אופקיים להשלמת דפוס האינטרנט.3. לבאג: הורד תבניות בחינם מהרשימה שלהלן, הדפיס והתחקה על דלעת. מלא את הצבע המפחיד האהוב עליך.חוצה עכביש

שפירית

חיפושית חוקן

חגב

חיפושית Harpale

טיסה ביתית

חיפושית נברי

הניסיון 'להתעדכן' בשינה פוגע ביצירתיות שלך, אומר המחקר

הניסיון 'להתעדכן' בשינה פוגע ביצירתיות שלך, אומר המחקר

שאריות עגבניות משומרות

שאריות עגבניות משומרות

כיצד ישפיע התקציב על משפחות

כיצד ישפיע התקציב על משפחות