Stylegent
יין אדום על אישה שטיח לבןתמונות של גטי

1. שמור תמיד על הכתם רטוב עד שהוא יוסר בהצלחה; במידת הצורך יש להשרות בקליפת מים עד שתוכל לחזור.

2. שופכים מים או סודה למועדון על הכתם.

3. כתם כתם, מבחוץ העובד לכיוון האמצע, במגבת יבשה ונקייה, וסופג כמה שיותר נוזלים.


4. מנערים מלח לספיגת היין.

5. חזור על שלבים שניים עד ארבע עד להופעת הכתם, ואז מכבסים כרגיל.

כיצד להסיר שפתון

מחלת ליים

מחלת ליים