Stylegent
התנגדות 150: אמנים ילידים מאתגרים את הקנדים להתחשב בהיסטוריה שלנו

התנגדות 150: אמנים ילידים מאתגרים את הקנדים להתחשב בהיסטוריה שלנו

עבור קנדים רבים, 1 ביולי יהיה נקודת השיא בשנה של חגיגות ליום הולדתה ה -150 של המדינה שלנו. אך עבור רבים מקומיים הילידים, מסגרת "קנדה 150" מייצגת את ההיסטוריה הארוכה של המדינה של קולוניאליזם וחוסר...