Stylegent

1. הדפס שני שבלונות, ואז הגדל אם תרצה על ידי צילום צילום ב 200 אחוז. גזרו שבלונות. בעזרת עיפרון, עקוב אחר שתי השבלונות על גבי חתיכה גדולה של לוח קצף שחור, הזמין בחנויות מלאכה.

2. בעזרת X-acto מס '1 דיוק קינפה, חותכים את לוח הקצף לשניים בין שני עקבות הנברשת. הניחו חצאים על חתיכת קרטון גדולה או על קרש חיתוך (כדי להימנע מפגיעה בשולחן שלכם). גוזרים בזהירות כל פיסת נברשת ואז התאימו אותם ל'אקס 'באמצעות חריצים.

לחץ כאן לסטנסיל המנורה.
הניסיון 'להתעדכן' בשינה פוגע ביצירתיות שלך, אומר המחקר

הניסיון 'להתעדכן' בשינה פוגע ביצירתיות שלך, אומר המחקר

שאריות עגבניות משומרות

שאריות עגבניות משומרות

כיצד ישפיע התקציב על משפחות

כיצד ישפיע התקציב על משפחות